logo

Algemene voorwaarden

Buitenplaats In den Olden Bongerd heeft bij het samenstellen van deze site de uiterste zorg in acht genomen, maar kan de continue juistheid en/of volledigheid van de inhoud van de website niet garanderen. Buitenplaats In den Olden Bongerd sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook en hoe dan ook genaamd die voortvloeit uit onjuistheden en/of onvolledigheden in de informatie op deze site. Op alle aanbiedingen en boekingen zijn de Algemene Voorwaarden van Buitenplaats In den Olden Bongerd van toepassing.

Klik hier om de algemene voorwaarden te downloaden.