Fietsroutes

Winterswijk heeft een zeldzame en zeer bijzondere flora & fauna met een voor Nederland unieke bodem-gesteldheid.

Niet voor niets draagt Winterswijk de titel ‘Nationaal Landschap’. De Winterswijkse bodem wordt door geologen wel eens de mozaïekvloer van Nederland genoemd.

Aan of vlak onder de oppervlakte komen aardlagen tevoorschijn die tientallen, soms honderden miljoenen jaren geleden zijn gevormd.

Bij de steengroeve is dit nog goed te zien. Van april tot november is het mogelijk om onder begeleiding de steengroeve te bezoeken.

Ook bovengronds is Winterswijk natuurlijk interessant door de unieke combinatie van rust, ruimte en natuurschoon.

Het landschap is een voortdurende afwisseling van akkers en weiden, houtwallen en bossen, diep ingesneden beekjes, schilderachtige Saksische boerderijtjes en statige herenhuizen van scholtenboeren. Samen vormen deze elementen het prachtige coulisselandschap dat zo kenmerkend is voor Winterswijk.

Aantrekkelijke en interessante natuurgebieden zijn het Korenburgerveen, het Wooldse Veen, het Buskersbos en de Bekendelle.

Winterswijk wordt aan drie zijden omgeven door de grens met Duitsland. Tijdens het fietsen door de 9 Winterswijkse buurtschappen loopt u dan ook een goede kans een keer het ‘buitenland’ in het vizier te krijgen. Een uitstapje over de landsgrens is tegenwoordig geen enkel probleem meer.

Er zijn drie ‘normale’ grensovergangen in Winterswijk en talloze zogenaamde ‘groene grensovergangen’. Het is een aanrader om eens met de fiets het buitengebied van Winterswijk te verkennen.


Sinds april 2009 is de Achterhoek aangesloten op het internationale netwerk van fietsknooppunten.

Met dit netwerk zijn eindeloos veel fietsroutes te maken door de Achterhoek. Het Achterhoekse fietsroutenetwerk is bijna 1.500 kilometer lang, telt 330 zogenaamde knooppunten en sluit aan op de knooppuntsystemen van de Veluwe, Salland en Twente.

Met het fietsroutenetwerk stel je zelf routes samen, afhankelijk van je wensen. Je bepaalt het startpunt, omgeving en lengte van de tocht.
Onderweg wijzen bordjes naar het volgende knooppunt van je route. Hoewel wellicht nog enkele routebordjes missen en de aansluiting met Duitse fietspaden nog ontbreekt, kunnen fietsers nu al uitgebreid kennis maken met de Achterhoekse fietsknooppunten.

De Fietskaart Achterhoek maakt het nog eenvoudiger om routes samen te stellen langs de fietsknooppunten.

Bij de VVV in Winterswijk is de Fietskaart Achterhoek verkrijgbaar.

Het internationale netwerk van fietsknooppunten.

Hoe werkt het fietsroutenetwerk?

Het fietsroutenetwerk is gebaseerd op fietsroutetracés die door middel van knooppunten aan elkaar zijn verbonden.

  • Ieder knooppunt heeft een eigen nummer. Bordjes langs de weg wijzen je in twee richtingen naar het eerstvolgende knooppunt.
  • Op ieder knooppunt staat een informatiepaneel met een plattegrond van de omgeving. Alle fietsroutetracés en knooppunten zijn daarop aangegeven.
  • Bij ieder tracé staat de afstand tot het volgende knooppunt. Onderweg kom je regelmatig bordjes tegen met de richting naar het volgende knooppunt.
  • Wanneer je geen bordjes tegenkomt, vervolg je in principe je weg rechtdoor. Op punten waar mogelijk twijfel ontstaat of waar je van richting moet veranderen, staat altijd een bordje.

Fietsroute “Langs De Wijngaarden”

Bij deze rondgaande route fiets je langs een vijftal wijngaarden in de omgeving van Groenlo en Winterwijk.

De route kun je starten in het centrum van Winterswijk bij de VVV.

Vroeger kwam goede wijn per definitie uit Frankrijk en dan met name uit de Bordeaux, de Bourgogne of de Loire.

Sinds een aantal jaren is door de komst van nieuwe druivenrassen en de ontwikkeling van nieuwe vinificatietechnieken het tij gekeerd.

De vruchtbare bodem van de Achterhoek blijkt bij uitstek geschikt voor de teelt van wijndruiven. Op een kleine twintigtal wijngaarden wordt kwaliteitswijn gemaakt.

De meeste wijnen hebben al tal van onderscheidingen gewonnen. Samen met nog tien andere wijnboeren uit de omgeving is coöperatie Verenigde Achterhoekse Wijnbouwers opgericht.